Vállalkozási szerződés

Hogy ne érje váratlan esemény!

   Vállalkozási szerződés
  (egyszerűbb építési/felújítási munkákra)
 
 
amely létrejött egyrészről
Név/Cégnév: ...............................................................................................
Lakcím/Székhely: ........................................................................................
Szig.szám/Cg.szám: .....................................................................................
(Képviseli ....................................ügyvezető igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Dunakanyar Festő Kft. (Székhelye: 2000 Szentendre Széchényi István Tér 37. 2.lház I.em.4. Adószáma: 27030983-2-13, Képviseli: Vámos Csaba ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
 
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, a Vállalkozó csatolt árajánlatában részletezett munkát, ajánlatszám:………….. Vállalkozó a munkát az ajánlatban megadott határidőre, megfelelő minőségben, az érvényes és vonatkozó jogszabályok betartása mellett elvégzi.
 
2. A Megrendelő köteles a Vállalkozónak ………………… Ft + ÁFA, azaz …………………………………………............................... forint + ÁFA vállalkozói díjat fizetni, amely két részletben kerül megfizetésre. Kb. 40 %-a, azaz .............................................................................. forint + ÁFA, jelen szerződés aláírásakor előlegként, fennmaradó kb. 60 %-a pedig a munka befejezésekor esedékes, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében.
 
3. Megrendelő biztosítja a munkaterületre a szabad, akadálymentes bejárást és a munkákhoz szükséges közüzemi (víz, villany, stb.) ellátást és hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a munkafolyamatról és az elkészült munkáról fényképfelvételeket készítsen és azokat név, és pontos cím megjelölés nélkül a honlapján szerepeltesse a referenciái között.
 
4. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén, az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről rendelkezési szerinti késedelmi kamat jár a Vállalkozónak.
 
5. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. Az alkalmazandó jog a magyar jog.
 
A jelen szerződés két példányban készült, melyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal megerősítenek.
 
Kelt: ………………………………….
 
 
 
    ..........................................                          ......................................................          
     Megrendelő                                           Vállalkozó – Dunakanyar Festő Kft.


 
- Vállalkozási szerződés (docx) letöltése

e

Bemutatkozás

Célunk, hogy Budapesten, Pest megyében és a Dunakanyar vonzáskörzetében a legújabb és legmegbízhatóbb technológiával vállaljuk ingatlanjának külső és belső festését, mázolását, tapétázását

Bővebben

e

Tekintse át, hogyan dolgozunk

Ismerje meg cégünk munka menetét és a munkafolyamatok elengedhetetlen pillérjeit, a kezdeti kapcsolatfelvételtől a munka a befejezéséig az interaktív bemutatkozónk által.

Bővebben

cs

Referenciák

Tekintse meg egy kicsiny szeletet az általunk elkészített munkákból, amellyel megpróbáljuk bemutatni, hogy minden apró részletre a legnagyobb odafigyelést fordítjuk. Akár ötletet is meríthet referencia galériánkból.

Bővebben

z

Színválasztás alapszabályai

Hogyan válasszunk színeket otthonunkba! Nem egyszerű eligazodni, hogy merre induljunk, milyen szineket, stílusokat, formákat válasszunk. Mi segítünk a megfelelő szín és stílus választásában és eligazodni a legfrisebb trendekben!

Bővebben

Partnerek

milesi

Festék / lakk kiegészítő

hera

Festék / kiegészítő

rigips

Kötőanyag / design

farrow-ball

Festék / kiegészítő

dulux

Festék / díszítés

richardadams

Interior design

schuller

Festő eszköz kiegészítő

metylan

Ragasztó / segédanyag

tikkurila

Festék / lazúr

marburg

Tapéta / díszítőelem

alliadesign

Enteriör / látvány koncepció

trilak

Festék / lazúr

A teljesség igénye nélkül